BÝT VE SVÉM STŘEDU

S meditací na vnímání svého středu, svého centra a své síly budeme pracovat pravidelně a doporučuji toto pro každodenní „pětiminutovku“, protože dle mého názoru je to naprostý základ
celkové harmonie a životní rovnováhy. Vlastní zkušenost mi ukazuje, jakou moc posílení svého vlastního středu má pro naše vztahy i celkové ukotvení v životě.

Člověk, který je spojený se svojí silou ví, že je vše v pořádku, i když se zrovna cítí velmi slabý.

Člověk, který je spojen se svojí silou, ji nepotřebuje „byť nevědomě“ brát nikomu jinému, a to ani svým blízkým.

Člověk, který je spojen se svojí silou, ji nepotřebuje demonstrovat svému okolí, protože se cítí ukotvený a silný sám v sobě a je to z něj cítit.

Naopak každý, kdo není ve své své síle, potřebuje energii někde nabrat a získává ji způsobem pro něho dostupným a samozřejmě je to proces nevědomý. Pokud to tedy není z pozice vlastního středu, vlastní síly – pak je to vždy na úkor někoho.

Všichni dobře známe, jak je nám v něčí energii dobře, jak nás ten člověk doslova nabíjí a po setkání s jiným, byť ho máme rádi, jsme unaveni, vyšťaveni.

Probíhá neustálý energetický proces. Proto je tak důležité pracovat s vlastní energií a svým zdrojem.