ČÍM SE LIŠÍ MOUDRÁ ŽENA OD CHYTRÉ

  Chytrá žena, když přijde na mužovu chybu, pěkně mu vynadá. A připomene, že ho před tímhle dávno varovala.

  Moudrá žena muže podrží, dodá mu náladu, někdy se tváří, že si ničeho nevšimla.

   

•  Chytrá žena, když přijde na mužovu chybu, pěkně mu vynadá. A připomene, že ho před tímhle dávno varovala.

    Moudrá žena muže podrží, dodá mu náladu, někdy se tváří, že si ničeho nevšimla.


•  Chytrá žena se v krizové situaci chopí řízení a naučí muže žít správně.

    Žena moudrá mu velmi jemně ukáže směr a podpoří ho v úsilí jím jít.


•  Chytrá žena učí děti matematiku bez ohledu na cokoli.

    Avšak moudrá uvidí v každém z nich osobnost.


•  Chytrá žena se v zaměstnání bude snažit být nejlepší ze všech a nedělat chyby. Většina kolegů k ní přitom zaujme nastražený postoj.

    Moudrá žena vytvoří v kolektivu atmosféru přátelství a lásky.


•  Chytrá žena se bude plést do života svých dospělých dětí, dávat jim nevyžádané rady a doporučení a vyprávět jim, jak se správně vychovávají děti.

   Moudrá žena dětem poskytne své životní zkušenosti a podpoří je v každé situaci.


•  Chytrá žena bude bojovat proti vlivu tchyně, bude hájit svou nezávislost na rodičích a hádat se s nimi kvůli jejich radám.

   Moudrá žena se naučí usmívat se, mlčky naslouchat, souhlasit. A dělat věci po svém. S láskou.


•  Chytrá žena chce změnit celý svět, předělat všechny lidi kolem sebe.

    Moudrá žena se začne měnit sama. A bere druhé takové, jací jsou.


•  Chytrá žena si myslí, že šťastný je ten, kdo má pravdu.

    Ale žena moudrá ví, že pravdu má ten, kdo je šťastný.

 

Zdroj: PRO NÁLADU